Công bằng ngôn ngữ

Công lý ngôn ngữ tìm cách tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể tham gia đầy đủ vào xã hội bất kể họ nói ngôn ngữ nào. Chúng tôi tin rằng Ngôn ngữ 411 có thể đóng góp vào phong trào Công bằng Ngôn ngữ và không ngừng cố gắng xác định những cách mà chúng tôi có thể tạo ra tác động.

Support Group
Group Hug

Tại sao chúng tôi đam mê Dịch thuật Tài liệu

Chúng tôi tin rằng tiếp cận ngôn ngữ không phải là một điều gì đó xa xỉ mà là một quyền lợi. Bằng cách cung cấp bản dịch với giá cả phải chăng, chúng tôi hy vọng sẽ giúp mọi người có thể tiếp cận thông tin.

Support Group

Tầm nhìn

Bằng cách cung cấp dịch vụ nhanh chóng, giá cả phải chăng và giảm thiểu phí, chúng tôi trao quyền cho các tổ chức cung cấp quyền truy cập vào tài liệu của họ với mức giá không ảnh hưởng đến mục tiêu hoặc ngân sách của họ.

Open Book